Veckoschema

Schema Grupp 1 Födda 2003 v30-, 2018

SÖNDAG MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG
  06.45
Frukost
07.30
Frukost
06.30
Frukost
07.15
Frukost
07.30
Frukost
08.00
Frukost
  08.00-09.00
Is
08.00-09.00
Teori
07.50-09.00
Match 2x20 min
08.40-09.30
Is-skott träning
B-hallen
08.00-09.00
Teori
09.00-10.00
Städning förläggning
  09.30-10.30
Fys
10.00-10.50 
FRUKT

Is-skott träning
B-hallen
09.00-09.50
Is-skott träning
B-hallen
10.00-10.50
Is
09.40-10.30 
FRUKT

Is-skott träning
B-hallen
10.30
Lunch
12.00-13.30
Inskrivning
11.00
Lunch
11.30-12.30
Is
10.00-11.00
Bollspel / Fys
11.30
Lunch
11.00-11.50
Is
12.00-12.50
Match 2x15 min
13.30
Invigning Gavlerinken Arena
12.00-12.50
Teori
12.45
Lunch
11.00
Lunch
13.00-14.00
Teori
12.30
Lunch
13.15-13.45
Städning omk.rum
15.00
Gruppsamling
13.50-14.50 
FRUKT

Is
14.00-15.00
Bollspel / Fys
12.00
Avresa Fjärran Höjder
15.00-15.50
Is
13.30-14.30
Fys
13.45
Avslutning
16.00
Förläggningen
15.00-15.50
Is-skott träning
B-hallen
15.00-16.00
Bollspel / Fys
12.15-14.15
Bad
16.15-17.15
Brottning
16.00-16.50
Is
 
16.45
Middag
17.00
Middag
16.00
Middag
14.30
Återresa Gavlerinken Arena
17.30
Middag
17.30
Middag
 
17.30-18.15
Bollspel / Fys
  17.30-18.30
Is
14.50
Mellanmål
18.45-20.00
Sky Bar
   
19.00 / B-hallen
Fotografering på is
    15.15 / Avresa
Furuviksdagen / Grillafton
     
20.00-20.50
Is
    20.30
Hemfärd från Furuvik
     
Kvällsmål Kvällsmål Kvällsmål Kvällsmål Kvällsmål Kvällsmål  

Schema Grupp 2 Födda 2004 v30-, 2018

SÖNDAG MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG
  07.45
Frukost
06.45
Frukost
06.30
Frukost
07.15
Frukost
06.45
Frukost
08.00
Frukost
  09.10-10.10
Is
08.00-09.00
Is
07.50-08.40
Is-skott träning
B-hallen
08.00-09.00
Teori
08.00-09.00
Bollspel / Fys
09.00-10.00
Städning förläggning
  10.30-11.30
Bollspel / Fys
09.30
Avresa Fjärran Höjder
09.10-10.20
FRUKT

Match 2x20 min
09.00-10.00
FRUKT

Fys
09.30-10.30
Teori
11.00-11.50
Match 2x15 min
  12.00
Lunch
09.45-11.45
Bad
11.00-11.45
Teori
11.00-11.50
Is
10.30
Lunch
12.15-12.45
Städning omk.rum
12.00-13.30
Inskrivning
13.40-14.30
Is-skott träning
B-hallen
12.00
Återresa Gavlerinken Arena
12.00
Lunch
12.15
Lunch
12.00-12.50
Is
12.45
Avslutning
13.30
Invigning Gavlerinken Arena
15.00-16.00 
Is
12.15
Lunch
13.30-14.30
Bollspel / Fys
13.15-14.15
Bollspel / Fys
13.20-14.10
Is-skott träning
B-hallen
13.00
Lunch
15.00
Gruppsamling
17.00
Middag
13.50-14.50
Is
15.15 / Avresa
Furuviksdagen / Grillafton
15.20-16.10
Is-skott träning
B-hallen
14.30-15.30
Bollspel / Fys
 
15.30
Förläggningen
18.30-19.30
Fys
15.00-15.50
Is-skott träning
B-hallen
20.30
Hemfärd från Furuvik
16.20-17.10
Is
15.50
Middag
 
16.30
Middag
  17.00
Middag
  17.45
Middag
17.20-18.10
Is
 
18.10 / B-hallen
Fotografering på is
  18.00-19.00
Brottning
  18.45-20.00
Sky Bar
Mellanmål  
19.00-19.50
Is
           
Kvällsmål Kvällsmål Kvällsmål Kvällsmål Kvällsmål Kvällsmål  

Schema Grupp 3 Födda 2005 v30-, 2018

SÖNDAG MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG
  06.45
Frukost
07.30
Frukost
06.45
Frukost
07.00
Frukost
06.45
Frukost
07.30
Frukost
  07.30-08.15
Teori
09.00-09.50
Is-skott träning
B-hallen
08.00-09.00
Bollspel / Fys
07.45
Avresa Fjärran Höjder
08.00-08.50
Is
08.00-08.30
Städning förläggning
  09.00-09.50
Is-skott träning
B-hallen
10.20-11.20
Is
10.30-11.40
Match 2x20 min
08.00-10.00
Bad
09.00-10.00
FRUKT

Fys
10.00-10.50
Match 2x15 min
  10.20-11.20
Is
12.00
Lunch
11.45
Mellanmål
10.15
Återresa Gavlerinken Arena
10.45-11.30
Teori
11.15-11.45
Städning omk.rum
12.00-13.30
Inskrivning
12.00
Lunch
13.00-14.00
Brottning
12.00-12.50
Is-skott träning
B-hallen
10.30
Lunch
11.30
Lunch
11.45
Avslutning
13.30
Invigning Gavlerinken Arena
13.30-14.30
FRUKT

Fys
14.15-15.00
FRUKT

Teori
13.10
Lunch
12.00-12.50
Is
13.00-13.50
Is
12.00
Lunch
15.00
Gruppsamling
16.20-17.20
Is
16.20-17.20
Is
14.15-15.00
Teori
13.10-14.00
Is-skott träning
B-hallen
14.20-15.10
Is-skott träning
B-hallen
 
15.45
Middag
17.40
Middag
17.40
Middag
15.15 / Avresa
Furuviksdagen / Grillafton
15.00
Middag
15.40-16.30
Bollspel / Fys
 
17.30 / B-hallen
Fotografering på is
18.30-19.30
Bollspel / Fys
18.30-19.30
Bollspel / Fys
20.30
Hemfärd från Furuvik
17.20-18.10
Is
17.00
Middag
 
18.00-18.50
Is
      18.45-20.00
Sky Bar
   
19.30
Förläggningen
           
Kvällsmål Kvällsmål Kvällsmål Kvällsmål Kvällsmål Kvällsmål  

Schema Grupp 4 Födda 2006 v30-, 2018

SÖNDAG MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG
  07.30
Frukost
06.30
Frukost
06.45
Frukost
07.30
Frukost
07.30
Frukost
07.00
Frukost
  08.15-09.00
Teori
07.50-08.40
Is-skott träning
B-hallen
08.00-09.00
Fys
09.00-09.50
Is
09.00-09.50
Is
07.30-08.30
Städning förläggning
  10.00-10.50
FRUKT
Is-skott träning
B-hallen
09.30-10.30
Brottning
09.15-10.00
Teori
10.00-10.50
Is-skott träning
B-hallen
10.00-11.00
Bollspel / Fys
09.00-09.50
Match 2x15 min
  11.30-12.30
Is
11.00
Lunch
10.30
Lunch
11.45
Lunch
11.30
Lunch
10.30-11.00
Städning omk.rum
12.00-13.30
Inskrivning
13.00
Lunch
12.40-13.40
Is
11.50-13.00
Match 2x20 min
12.30-13.00
Teori
12.15-13.00
Teori
11.30
Avslutning
13.30
Invigning Gavlerinken Arena
14.00-15.00
Bollspel / Fys
14.15
Avresa Fjärran Höjder
13.00-13.50
Is-skott träning
B-hallen
14.00-14.50
Is
14.00-14.50
FRUKT
Is
12.00
Lunch
15.00
Gruppsamling
15.00-15.40
Bollspel / Fys
14.30-16.30
Bad
14.30
Mellanmål
15.30-16.30
Bollspel / Fys
15.20-16.10
Is-skott träning
B-hallen
 
16.10 / B-hallen
Fotografering på is
16.00
Middag
16.45
Återresa Gavlerinken Arena
15.15 / Avresa
Furuviksdagen / Grillafton
17.15
Middag
17.00
Middag
 
16.50-17.40
Is
17.30-18.30
Is
17.00
Middag
20.30
Hemfärd från Furuvik
18.45-20.00
Sky Bar
   
18.30
Middag
  18.40-19.40
Is
       
19.00
Förläggningen
           
Kvällsmål Kvällsmål Kvällsmål Kvällsmål Kvällsmål Kvällsmål  

Schema Grupp 5 Födda 2007 v30-, 2018

SÖNDAG MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG
  06.30
Frukost
07.45
Frukost
07.30
Frukost
06.45
Frukost
07.30
Frukost
06.30
Frukost
  07.50-08.40
Is-skott träning
B-hallen
09.10-10.10
FRUKT

Is
08.15-09.00
Teori
08.00-08.50
Is
08.40-09.30
Is-skott träning
B-hallen
08.00-08.50
Match 2x15 min
  09.20-10.20
FRUKT

Bollspel / Fys
10.50-11.50
Bollspel / Fys
10.00-10.50
Is-skott träning
B-hallen
09.20-10.00
Teori
10.00-10.50
FRUKT

Is
09.30-10.00
Städning omk.rum
  10.30-11.00
Teori
12.00
Lunch
11.10
Lunch
10.00-11.00
Bollspel / Fys
11.00-12.00
Fys
10.30-11.15
Städning förläggning
12.00-13.30
Inskrivning
11.00
Lunch
13.15-14.00
Teori
13.10-14.20
Match 2x20 min
11.00
Lunch
12.00
Lunch
11.15
Avslutning
13.30
Invigning Gavlerinken Arena
12.40-13.40
Is
15.00-16.00
Is
14.50
Mellanmål
13.00-13.50
Is
13.00-14.00
Bollspel / Fys
12.00
Lunch
15.00
Gruppsamling
14.15
Avresa Fjärran Höjder
17.00
Middag
15.15 / Avresa
Furuviksdagen / Grillafton
14.20-15.10
Is-skott träning
B-hallen
15.00-15.50
Is
 
15.50-16.40
Is
14.30-16.30
Bad
18.30-19.20
Is-skott träning
B-hallen
20.30
Hemfärd från Furuvik
16.30
Middag
16.30
Middag
 
16.50 / B-hallen
Fotografering på is
16.45
Återresa Gavlerinken Arena
    17.30-18.30
Brottning
   
17.30
Middag
17.00
Middag
    17.30-18.30
Sky Bar
   
19.00
Förläggningen
18.40-19.40
Is
         
Kvällsmål Kvällsmål Kvällsmål Kvällsmål Kvällsmål Kvällsmål